Komentarze do notki Mapa Polski z uwzglednieniem korzystnych dla działania elektrowni wiatrowych terenów

linkologia.pl spis.pl

W Polsce energetyka wiatrowa rozwija się od kilkunastu lat. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991 roku przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Obecnie w miejscu tym znajduje się farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową w Polsce była farma wiatrowa Barzowice leżąca w województwie zachodniopomorskim, która została uruchomiona w Kwietniu 2001 roku. Składała się ona z sześciu siłowni o łącznej mocy 5MW, co dla Polski uznaje się za wartość minimalną dla wiatrowych farm o przemysłowej skali. W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. W samym 2007 roku otwarto kilka farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 130MW. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 roku powstało kolejne 57,6MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce.

mapa polski

odnawialne : w Polsce : elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe
03. grudnia 2011 20:46:34
Pożyczam mapę stref energetycznych :)